• (0342) 360 12 00 - 1322

Kurum dışına Rektör veya Rektör Yardımcılarının imzası ile evrak gönderileceği zaman Rektörlük başlığı ile gönderilmesine karar verilmiştir.

  

Ebys’de evrak oluştururken antet bilgisini kullanıcının kendi biriminden getirmektedir. Kurum dışına gönderilen evraklarda Rektörlük başlığını getirebilmek için yeni bir evrak şablonu hazırlanmıştır.

 

Bu nedenle kurum dışına Rektör veya Rektör Yardımcılarının imzası ile evrak gönderileceği zaman Şablon kısmından “Kurum Dışı Giden Evrak Rektörlük Anteti” isimli şablonu seçmeniz gerekmektedir.