• (0342) 360 12 00 - 1322
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Kilis Yolu Üzeri Evrak Arşiv İşleri Şube Müdürlüğü

Mail Adresi : ebys@gantep.edu.tr

Kep Adresi : gaun@hs01.kep.tr