• (0342) 360 12 00 - 1322

   EVRAK ARŞİV İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

   EBYS OFİSİ 

   
 
  Aydan Türkmenoğlu

  Şube Müdürü  /  *Sistem Yöneticisi 
 

 
 
 (0342) 3171018 

 
  aydancop@hotmail.com


  Murat Ateş
  
Bilgisayar İşletmeni  /  *Sistem Yöneticisi 
 

 
  (0342) 3601200 - 1323

  
  murates88@hotmail.com

  
  M. Enes Ulu
  Sözleşmeli Personel  /  *Sistem Yöneticisi 
 

 
 
 (0342) 3601200 - 1322

  
  enes.ulu@hotmail.com


  GİDEN EVRAK
 

   

  Hacer Törer
   
Memur
 
  (0342) 3171021   busenur_mert@hotmail.com

  Tuba Avşar
 
Bilgisayar İşletmeni  /  *Sistem Yöneticisi 
 

  (0342) 3171021

  tuba-karabas@hotmail.com


  GELEN EVRAK
 

   

  Hasan Hüseyin Demir
  Bilgisayar İşletmeni
 

  
  (0342) 3171020

  
  hademir1962@hotmail.com


  Abuzer Korkmaz
  Sözleşmeli Personel
  

 
  (0342) 3171019

  
  ali.arda-78@hotmail.com


  Sevgi Secme
  Sözleşmeli Personel

 
  
(0342) 3171019

  
  sevgiBuyuk683@gmail.com